Spaanse tandartsen

Spaanse tandartsen en andere buitenlandse tandartsen bij Denteam

Als patiënt heb je vast wel eens te maken gehad met een buitenlandse tandarts. Vanuit Denteam doen we er alles aan om de beste tandzorg te leveren, dat betekent dat we ook zelfs landsgrenzen overgaan om internationale professionals aan te trekken. Wellicht dat het misschien wat vragen bij je oproept. Daarom slaan we in dit artikel graag een brug. We schetsen een beeld van het proces dat bijvoorbeeld een tandarts doorloopt en delen enkele voordelen van een internationaal team.

 

Stappen die een buitenlandse tandarts zet om bij Denteam te werken

In een land als Nederland wonen en werken wel meer dan 200 nationaliteiten. Ongeacht de afkomst, brengt een inwoner hoe dan ook een bezoek aan de tandarts. Hoe fijn is het dan, dat de tandarts dezelfde taal spreekt. Dit voorbeeld schetst slechts één voordeel van een internationaal team aan tandartsen. Er zijn er nog veel meer te bedenken. Voordat we daar dieper induiken is het goed om eerst naar het proces te kijken, want hoe komt zo’n buitenlandse tandarts nu in ons team terecht?

Om als buitenlandse tandarts bij Denteam te mogen werken, zijn er verschillende stappen die ze moeten doorlopen. Zeven om precies te zijn:

  1. Een eerste contact wordt gelegd in het eigen land
  2. Er volgt een vervolgoverleg met een klinisch adviseur van Denteam Group
  3. De tandarts bezoekt Nederland voor een officiële kennismaking
  4. We houden een eind assessment, uitgevoerd door een tandarts coach
  5. De buitenlandse tandarts volgt Nederlandse lessen
  6. Pas als de tandarts de Nederlandse taal machtig is, verhuist deze naar Nederland
  7. Daadwerkelijke start als professional bij Denteam Group (met hulp van coach)

Een korte blik op deze 7 stappen, leert je als patiënt dat er een gedegen proces aan vooraf gaat. Een proces dat vaak maanden duurt. Dat komt omdat wij alleen de beste tandartsen en medisch specialisten aan ons team toevoegen. Zoals je ziet leggen we ook stevige nadruk op het leren van de Nederlandse taal, aangezien communicatie met patiënten essentieel is in de tandheelkundige praktijk.

Buitenlandse tandartsdiplomering omzetten

Uiteraard moet het buitenlandse tandartsdiploma worden erkend door de Nederlandse overheid. Dit proces bestaat het indienen van een diploma en relevante documentatie bij de Nederlandse overheid, die vervolgens beoordeelt of de kwalificaties voldoen aan de Nederlandse normen.

Naast de erkenning van een buitenlands diploma moet de tandarts zich ook registreren bij het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Dit is een vereiste voor het uitoefenen van tandheelkundige zorg in Nederland. Omdat wij dit proces vaker doorlopen, ondersteunen wij de tandartsen bij deze zaken.

 

Wil je ook graag werken bij één van onze praktijken?
Neem dan contact met ons op!

Natasha

Een Spaanse tandarts bij Denteam

Om de voordelen van een internationale tandarts te laten zien, is het goed om naar de verschillen te kijken. Een mooi voorbeeld daarbij is de Spaanse tandarts. Hoewel de Nederlandse en Spaanse tandarts uiteraard over de vereiste basisvaardigheden beschikken en beiden professioneel handelen, zijn er wel degelijk verschillen:

  1. Opleiding en specialisatie: in Spanje duurt de opleiding tandheelkunde over het algemeen zes jaar, terwijl het in Nederland vijf jaar duurt. Specialisaties kunnen ook verschillen tussen de twee landen, afhankelijk van de beschikbare programma’s en de behoeften van de patiëntenpopulatie.
  2. Praktijkomgeving: in Nederland zijn tandartspraktijken vaak kleiner en worden ze mogelijk beheerd door individuele tandartsen of kleine teams. In Spanje kunnen tandartspraktijken groter zijn en kunnen ze worden geïntegreerd in medische centra of klinieken met een breder scala aan gezondheidszorgdiensten.
  3. Communicatie en patiëntenzorg: Nederlandse tandartsen behandelen vaak een diverse patiëntenpopulatie en moeten mogelijk meerdere talen spreken, terwijl Spaanse tandartsen voornamelijk Spaans spreken. Met name in landelijke gebieden. De benadering van patiëntenzorg kan ook variëren, afhankelijk van culturele normen en verwachtingen met betrekking tot tandheelkundige behandelingen en zorg.

Ondanks de verschillen weten we uit ervaring dat Spaanse tandartsen uitstekend in het Nederlands zorgstelsel passen. Want zowel Nederlandse als Spaanse tandartsen bieden tandheelkundige zorg hoog niveau. Bovendien staat de patiënt altijd centraal. Het enige grote verschil zit in praktijkomstandigheden en benaderingen, maar daarin kunnen we juist van elkaar leren.

Voordelen van een Poolse, Griekse of anderstalige tandarts

Voor jou als patiënt bieden buitenlandse tandartsen in Nederland een unieke kans om te profiteren van internationale expertise in de tandheelkunde. Of het nu om een Poolse tandarts, een Griekse of Italiaanse tandarts gaat, door te werken met tandartsen uit verschillende landen profiteer je van een breed scala aan behandelopties en innovatieve benaderingen van tandheelkundige zorg. Bovendien kan de culturele diversiteit van tandartsen het vertrouwen van patiënten versterken. Zeker bij patiënten die zelf uit een ander land afkomstig zijn. Zij zullen zich meer op hun gemak voelen omdat zij in de moederstaal kunnen communiceren.

Hoewel het proces van werken als buitenlandse tandarts in Nederland uitdagend kan zijn, biedt het ook verschillende mogelijkheden voor zowel de tandarts als de patiënt. Met de juiste inzet en toewijding kan het nastreven van een carrière in onze sector leiden tot professionele groei en succes. Mocht je een accent herkennen bij de tandarts, dan kun je er vanaf nu over meepraten.

Neem nu contact op!